Tytuły wystawowe i certyfikaty

Klasy wystawowe kotów rasowych wg regulaminu FIFELogo międzynarodowej organizacji kotów rasowych FIFE

 

01 . - klasa Supreme Champion - bez klasyfikacji i certyfikatów ocena HP (Honorary Prize)
02 . - klasa Supreme Premior (kastraty) - bez klasyfikacji i certyfikatów ocena HP (Honorary Prize)

HP - ocena honorowa (Honorary Prize), uzyskiwana po skończeniu tytułu Supreme Champion lub Supreme Premior. Koty w tych klasach wystawowych 01 SC / EC i 02 SP / EP nie są już klasyfikowane, otrzymują za udział w wystawie wyróżnienie HP (Honorary Prize).

Mogą one otrzymywać wyróżnienie BIV i mogą być nominowane do panelu BIS wystawy.

03 . - klasa Grand International Champion - certyfikat CACS dawniej CACE
          CACS - certyfikat na Tytuł Supreme Champion
04 . - klasa Grand International Premior (kastraty)- certyfikat CAPS dawniej CAPE
          CAPS - certyfikat na Tytuł Supreme Premior (kastraty)
05 . - klasa International Champion - certyfikat CAGCIB
          CAGCIB - certyfikat na Tytuł Grand International Champion
06 . - klasa International (kastraty) - certyfikat CAGPIB
          CAGPIB - certyfikat na Tytuł Grand International Premior (kastraty)
07 . - klasa Champion - certyfikat CACIB
          CACIB - certyfikat na Tytuł International Champion
08 . - klasa Premior (kastraty) - certyfikat CAPIB
          CAPIB - certyfikat na Tytuł International Premior (kastraty)
09 . - klasa otwarta (pow.10 miesięcy) - certyfikat CAC
          CAC - certyfikat na Tytuł Champion
10 . - klasa otwarta (kastraty pow.10 miesięcy) - certyfikat CAP
          CAP - certyfikat na Tytuł Premior (kastraty)
11 . - klasa młodzieży (6 - 10 miesięcy) ocena EX z klasyfikacją bez certyfikatu
12 . - klasa kociąt (3 - 6 miesięcy) ocena EX z klasyfikacją bez certyfikatu
13a - klasa nowicjatu - ściśle określona przepisami FIFe
13b - klasa kontrolna - dla ras które są w trakcie rozwoju lub krzyżowania międzyrasowego
13c - klasa ustalenia kodu EMS - klasa ustalenia koloru, długości futra lub innych cech rasy
14 . - klasa kotów domowych

Dodatkowe klasy wystawowe, które może ustalić Organizator wystawy:

15a - klasa poza konkurencją - gość wystawy nie podlega ocenie sędziowskiej
15b - klasa hodowlana - dla kotów w wieku nie niższym niż 10 miesięcy, które chcą uzyskać
          kwalifikację hodowlaną
16 . - klasa miotów - (minimum 3 kociaki z tego samego miotu)
17a - klasa weteranów - dla kotów w wieku od 7 do 10 lat
17b - klasa seniorów - dla kotów które ukończyły 10 lat

 

Kotka persiczka z rozetkąKoty na wystawach FIFe oceniane są w podziale na kategorie wystawowe


Kategoria I Koty egzotyczne i perskie
Kategoria II Koty półdługowłose
Kategoria III Koty krótkowłose
Kategoria IV Koty syjamskie i orientalne
Kategoria Koty domowe

W obrębie poszczególnych kategorii wystawowych, koty oceniane są w kilkunastu klasach wystawowych, których wykaz znajduje się powyżej.

Sędziowie z FIFE oceniają kota na podstawie standardu danej rasy, a ten standard to opis anatomiczny z typowymi cechami danej rasy - np. długość futra, kolor futra, budowa ciała, ogon, oczy i jej umiejscowienie itd...


Kot może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Sędziowie mogą wystawić kotom następujące kwalifikacje - oceny :

* doskonałą - excellent (EX / V) - min. 88 pkt.
* bardzo dobrą - very good (SG / VG) - min. 76 pkt. - bez certyfikatu do tytułu
* dobrą - good (G) - min. 61 pkt. - bez certyfikatu do tytułu

Klasyfikacja: lokaty EX 1, EX 2, EX 3, EX 4 przyznawane są dla pierwszych czterech kotów
ocenianych przez jednego sędziego w tej samej klasie wystawowej.
W przypadku większej ilości kotów w tej samej klasie wystawowej, kolejne koty otrzymują ocenę EX bez określenia zajętej lokaty.

Certyfikaty mogą być przyznane tylko najlepszym kotom w danej klasie wystawowej i są one niezbędne do uzyskania tytułów wystawowych wg FIFe
Certyfikat do tytułu przyznawany jest przez sędziego na podstawie podsumowania punktów wg standardu danej rasy.

Otrzymanie oceny excellent EX 1/ V 1, nie gwarantuje uzyskanie certyfikatu przez kota.
Jeżeli sędzia uzna, że oceniany kot nie uzyskał wystarczającej ilości punktów wg standardu rasy na certyfikat (mimo braku konkurencji w swojej klasie, kolorze, płci), to może wystawić ocenę doskonałą Ex %.
Jest to ocena doskonała bez certyfikatu do tytułu. Powody wstrzymania certyfikatu muszą być wymienione w raporcie sędziowskim.

Kot nie może otrzymać certyfikatu jeśli nie został sklasyfikowany jako Excellent EX 1/ V 1 i
nie uzyskał minimalnej ilości punktów w swojej klasie::

* 93 punkty w klasach otwartej lub kastratów CAC / CAP
* 95 punktów w klasach Champion / Premior CACIB / CAPIB
* 96 punktów w klasach International Champion / Premior CAGCIB / CAGPIB
* 97 punktów w klasach Grand International Champion / Premior CACS / CAPS
 

Kocury i kotki oceniane są oddzielnie.
Kastraty i kastratki nie są porównywane z pozostałymi kotami.
Młodzież (6-10 miesięcy) i kocięta (3-6 miesięcy) otrzymują tylko oceny EX z odpowiednią lokatą, ale nie mogą otrzymać certyfikatu.

Mioty kociąt (3 - 10 miesięcy) oceniane są w poszczególnych kategoriach wystawowych.
Do oceny wymagane są minimum 3 koty z jednego miotu ( może być ich więcej )
Mioty otrzymują oceny w postaci zajętej lokaty 1, 2, 3, 4, 5... itd.
Najlepszy miot może być nominowany do Best in Show wystawy.

Kotom ras nie uznanych i kotom domowym przyznawane są oceny w postaci lokaty 1, 2, 3, 4 itd.
Koty domowe mogą być nominowane do Best in Show zgodnie z kategorią HCS lub HCL.
Koty o nie uznanych odmianach barwnych otrzymują oceny i klasyfikację, ale nie mogą otrzymać certyfikatów i nie mogą być nominowane do Best in Show.
Koty ras nie uznanych nie mogą otrzymać nominacji do Best in Show.

 

Oceny wystawowe kotów oraz certyfikaty na tytuły wg FIFePuchary

 

EX1 - najlepszy kot w danej grupie kolorystycznej i klasie wystawowej ( możliwy certyfikat)
CAC - certyfikat na Tytuł Champion
CAP - certyfikat na Tytuł Premior (kastraty)
CACIB - certyfikat na Tytuł International Champion
CAPIB - certyfikat na Tytuł International Premior (kastraty)
CAGCIB - certyfikat na Tytuł Grand International Champion
CAGPIB - certyfikat na Tytuł Grand International Premior (kastraty)
CACS - certyfikat na Tytuł Supreme Champion
CAPS - certyfikat na Tytuł Supreme Premior (kastraty)
HP - ocena honorowa (Honorary Prize), uzyskiwana po skończeniu tytułu Supreme Champion
lub Supreme Premior. Koty w tych klasach wystawowych 01 SC / EC i 02 SP / EP nie są już
klasyfikowane, otrzymują za udział w wystawie wyróżnienie HP (Honorary Prize).
Mogą one otrzymywać wyróżnienie BIV i mogą być nominowane do panelu BIS wystawy.

BIV - Best in Variety - wyróżnienie - najlepszy kot w danej grupie kolorystycznej.
W porównaniu do wyróżnienia Best in Variety uczestniczą wszystkie koty danej grupy
kolorystycznej, niezależnie od ich wieku lub płci, pod warunkiem, że porównywane są co najmniej 3 koty w danej grupie kolorystycznej.
Tytuł BIV może być przyznawany z podziałem na klasy wystawowe (dorosłe, młodzież, kocięta) lub też dla całej grupy kolorystycznej - BIV Total.
W przypadku większej ilości rywalizujących kotów można przyznać maksymalnie 3 tytuły BIV
osobno dla kociąt 3-6 miesięcy, junior 6-10 miesięcy i kotów dorosłych.
Kastraty i kastratki powyżej 10. miesiąca, nie mogą być łączone z innymi kotami i walczą one osobno o tytuł BIV Neuter.
Każdy kot otrzymujący BIV musi uzyskać przynajmniej 95 punktów wg standardu swojej rasy.
Sędzia ma wolny wybór, aby zrezygnować z przeprowadzenia BIV, jeśli wystawiane koty nie są w odpowiednio dobrej kondycji, jednakże nie można odmówić przeprowadzenia BIV, jeśli kot uzyskał w ocenie konieczne 95 punktów.
 

Wstępnie uznane rasy przez FIFe. Wystawiane koty należące do wstepnie uznanej rasy otrzymują kwalifikacje i są klasyfikowane, ale nie mogą uczestniczyć w wyższej klasie wystawowej niż 7 lub 8, nie mogą otrzymać certyfikatu wyższego niż CACIB lub CAPIB.
Wystawiany kot wstępnie uznanej rasy po otrzymaniu ostatniego certyfikatu w klasie 7 lub 8 może być wystawiany tylko poza konkurencją.
Wystawiane koty, które należą do wstępnie uznanej rasy mogą konkurować z kotami uznanych ras i otrzymać BIV, ale nie mogą być nominowane do finału wystawy NOM BIS.

 

Finał Wystawy - wybór Best in Show Kotek w klatce na wystawie wystawoa łapkę

 

W różnych krajach i różnych klubach system wyboru Best in Show, może się nieznacznie różnić. Przepisy FIFe dotyczą tylko wyboru Best in Show.
Pozostałe tytuły i sposób prowadzenia Best in Show zależą od organizatorów wystawy.

NOM BIS - nominacja do Best in Show wystawy.
Sędziowie wybierają najlepszego kota z danej Kategorii.
NFO to II Kategoria, do której zaliczamy między innymi MCO, SIB, RAG, SBI, ACL, ACS, TUA i TUV. NOM BIS jest wybierany spośród tych właśnie ras ocenianych u danego sędziego.
Sędzia może nominować po jednym: dorosłym kocurze, dorosłej kotce, kastrowanym kocurze, kastrowanej kotce, młodzieży i kociaku oraz kocurze i kotce w klasie weteranów.
W przypadku kotów domowych po jednym : kocurze krótkowłosym, kotce krótkowłosej, kocurze długowłosym i kotce długowłosej.
Każdy kot nominowany przez sędziego do Best in Show wystawy, musi uzyskać przynajmniej
97 punktów wg standardu swojej rasy.

BIS - Best In Show - wybór najlepszych kotów wg klas wystawowych w każdej z 4 Kategorii
W finale wystawy, spośród nominowanych NOM BIS kotów w danej Kategorii, wybierane są najlepsze koty :
* dorosły kocur Adult Male i dorosła kotka Adult Female - BIS Adult / BOS Adult
* kastrat Neuter Male i kastratka Neuter Female - BIS Neuter / BOS Neuter
* najlepszy w klasie młodzieży - BIS Junior
* najlepsze kocię w klasie kociąt - BIS Kitten
* klasa weteranów kocur i kotka - BIS Veteran / BOS Veteran.

W panelu Best In Show oceniane są również mioty kociąt , nominowane przez sędziów w poszczególnych kategoriach wystawowych - tytuł BIS Litter

W przypadku NFO kot w swojej klasie wystawowej ( Adult, Neuter, Junior, Kitten, Veteran ) "pokonuje" wszystkie nominowane koty innych ras ( II Kategoria ) oraz konkurujące z nim NFO.

W klasie kotów dorosłych :
* kocur Adult Male i kotka Adult Female porównywane są przy wyborze BIS Adult
w ocenianej osobno klasie kastratów :
*  kastrat Neuter Male i kastratka Neuter Female porównywane są przy wyborze BIS Neuter.
w ocenianej osobno klasie weteranów :
* kocur Veteran Male i kotka Veteran Female porównywane są przy wyborze BIS Veteran
Przegrywający kot przeciwnej płci otrzymuje tytuł BOS Best Opposite Sex

BOS - Best Opposite Sex - najlepszy kot w Best In Show pod kątem płci w danej Kategorii
( kot dorosły Adult, kastrat Neuter lub Veteran ).
W przypadku NFO kocur lub kastrat oraz kotka lub kastratka "pokonują" wszystkie nominowane koty innych ras w II Kategorii i konkurujące z nimi pozostałe NFO Koty norweskie leśne.

Tylko dorosły kot z tytułem BIS Adult zostaje zwycięzcą swojej Kategorii wystawowej i bierze udział w wyborze BOB Best Of Best - nie dotyczy to kastratów, młodzieży, kociąt i weteranów.
Ten rodzaj panelu Best In Show jest najbardziej popularny na europejskich wystawach.

W niektórych krajach ( Polska :) czasami stosuje się drugi rodzaj panelu Best In Show wystawy
z wyborem najlepszego kota w danej Kategorii z tytułem BIC Best In Category

BIC - Best In Category - najlepszy kot w Kategorii w porównaniu wszystkich kotów z tytułem BIS, w tym przypadku dotyczy to kotów dorosłych, kastratów, młodzieży, kociąt i weteranów. Zwycięzca Kategorii i zdobywca tytułu BIC jest nominowany do wyboru najlepszego kota wystawy BOB Best Of Best, a pozostałe koty pozostają z zaszczytnymi tytułami BIS

BOB - Best Of Best - najlepszy z najlepszych .
Wyboru zwycięzców wystawy dokonują międzynarodowi sędziowie wszystkich ras.

W zależności od decyzji organizatorów wystawy, wybierane mogą być 4 miejsca Best Of Best
BOB 1, BOB 2, BOB 3 i BOB 4 , poprzez porównanie dorosłych kotów z tytułem BIS Adult - zwycięzców każdej z czterech Kategorii .

W przypadku panelu Best In Show z wyborem BIC Best In Category , spotyka się dwie opcje zależne od decyzji organizatorów :
* wskazywany jest tylko BOB 1 Best Of Best ,poprzez porównanie czterech zwycięzców Kategorii z tytułem BIC, pozostałe trzy koty pozostają z zaszczytnymi tytułami Best In Category BIC.
* wybierane mogą być również 4 miejsca Best Of Best BOB 1, BOB 2, BOB 3 i BOB 4,poprzez porównanie czterech zwycięzców Kategorii z tytułem BIC

Breed BIS oddzielnny panel Best in Show dla jednej rasy w kategoriach II lub III od 01.01.2012
Organizator wystawy może zorganizować osobny panel Best in Show dla rasy "Breed BIS",
przy spełnieniu następujących warunków:
* na wystawie znajduje się co najmniej 50 kotów w rywalizacji danej rasy (opisanej kodem EMS) w kategorii II lub III
* inne rasy danej kategorii muszą liczyć w sumie również co najmniej 50 kotów
* rasy, które mają swój "Breed BIS" nie rywalizują już w Best in Show swojej kategorii
* tytuły Best in Show uzyskane w wyniku wygranej "Breed BIS" mają pełną wartość jako tytuły FIFe potrzebne do DSM czy JW
* nie ma obowiązku przeprowadzania "Breed BIS", ani nie można go automatycznie oczekiwać; zależy to od decyzji konkretnego organizatora

 

Uznanie tytułów wystawowych FIFePers niebieski ze swoimi rezetkami


Certyfikaty uznane za kwalifikujące do tytułów Champion, Premior, International Champion, International Premior, Grand International Champion, Grand International Premior, Supreme Champion i Supreme Premior stają się ważne dopiero po zatwierdzeniu przez Federację Krajową lub Krajowy Klub, do którego należy dany wystawca.
W celu uzyskania tytułu, właściciel musi zawiadomić o tym Sekretariat Federacji Krajowej w ciągu miesiąca od uzyskania ostatniego certyfikatu uprawniającego do danego tytułu.
Certyfikaty i tytuły, które nie zostały uzyskane zgodnie z zasadami obowiązującymi w FIFe, nie będą uznawane.

Przejście kota do wyższej klasy wystawowej
Z chwilą, gdy kot uzyska odpowiednią liczbę certyfikatów na dany tytuł, wystawca ma obowiązek wystawiać tego kota w odpowiednio wyższej klasie wystawowej.
Kot, który uzyskał maksymalną ilość certyfikatów na dany tytuł w jednym kraju, nie może wystąpić w tej samej klasie w tym samym kraju po raz kolejny.
Dopóki wystawca nie spełni wszystkich wymagań koniecznych do uzyskania tytułu, kot może być pokazany jedynie w klasie poza konkurencją w tym samym kraju.

CH Champion - Tytuł Champion
Kot musi uzyskać trzy certyfikaty CAC od trzech różnych sędziów na międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAC.
Aby otrzymać certyfikat CAC kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
 

PR Premior (kastraty)- Tytuł Premior
Kot musi uzyskać trzy certyfikaty CAP od trzech różnych sędziów na  międzynarodowych lub krajowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać wszystkie trzy certyfikaty CAP.
Aby otrzymać certyfikat CAP kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

IC International Champion - Tytuł International Champion
Kot musi zdobyć trzy certyfikaty CACIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CACIB.
Po zdobyciu dwóch certyfikatów CACIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CACIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CACIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
 

IP International Premior (kastraty) - Tytuł International Premior.
Kot musi zdobyć trzy certyfikaty CAPIB od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dwa certyfikaty CAPIB.
Po zdobyciu dwóch certyfikatów CAPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CAPIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CAPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
 

GIC Grand International Champion - Tytuł Grand International Champion.
Kot musi zdobyć sześć certyfikatów CAGCIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGCIB.
Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGCIB w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu Grand International Champion
- kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGCIB od 4 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB.
Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy certyfikat CAGCIB w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAGCIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

GIP Grand International Premior (kastraty) - Tytuł Grand International Premior
Kot musi zdobyć sześć certyfikatów CAGPIB od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie cztery certyfikaty CAGPIB.
Po zdobyciu czterech certyfikatów CAGPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć piąty i szósty certyfikat CAGPIB w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAGPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu Grand International Premior :
- kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGPIB od 4 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB.
Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAGCIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy certyfikat CAGCIB w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAGPIB kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
 

SC Supreme Champion Tytuł Supreme Champion - dawniej EC Europa Champion
Od 01.01.2009r przemianowano tytuł Europejski Champion (EC) na tytuł Supreme Champion (SC)
Będą przyznawane odpowiednio certyfikaty CACS.
Koty, które uzyskają tytuł EC Europa Champion do końca roku 2008, będą miały tytuł niezmieniony, natomiast te, które zakończą zbieranie certyfikatów na tytuł po 01.01.2009r, będą automatycznie miały nadany tytuł Supreme Champion

Kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów CACS od trzech różnych sędziów w trzech różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CACS
Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CACS w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CACS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu Supreme Champion :
- kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CACS od 6 różnych sedziów w 2 różnych krajach podczas międzynarodowych wystaw organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CACS
Po zdobyciu dziesięciu certyfikatów CACS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CACS w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CACS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.
 

SP Supreme Premior (kastraty) - Tytuł Supreme Premior dawniej EP Europa Premior
Od 01.01.2009r przemianowano tytuł Europejski Premior (EP) na tytuł Supreme Premior (SP)
Będą przyznawane odpowiednio certyfikaty CAPS.
Koty, które uzyskają tytuł EP Europa Premior do końca roku 2008, będą miały tytuł niezmieniony, natomiast te, które zakończą zbieranie certyfikatów na tytuł po 01.01.2009r, będą automatycznie miały nadany tytuł SP Supreme Premior

Kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów CAPS od trzech różnych sędziów w  trzech różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie siedem certyfikatów CAPS
Po zdobyciu siedmiu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć ósmy i dziewiąty certyfikat CAPS w w dwóch różnych krajach.
Aby otrzymać certyfikat CAPS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

Od 2007 r. dopuszczone są również nowe zasady zdobycia tytułu Supreme Premior :
- kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CAPS od 6 różnych sedziów w 2 różnych krajach na międzynarodowych wystawach organizowanych pod patronatem FIFe.
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie dziesięć certyfikatów CAPS
Po zdobyciu dziesięciu certyfikatów CAPS w tym samym kraju, kot musi zdobyć jedenasty certyfikat CAPS w innym kraju.
Aby otrzymać certyfikat CAPS kot musi uzyskać ocenę doskonałą EX1.

JW JUNIOR WINNER - Kot musi zdobyć 5 x tytuł BIS w okresie między 3 - 10 miesiącem życia w klasach wystawowych 11 i 12 - "JW" to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.

WW WORLD WINNER - BIS na Wystawie Światowej - to tytuł dożywotni i umiejscowiony wraz rokiem zdobycia "WW" przed pełnym imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.

SW SCANDINAVIAN WINNER - BIS na skandynawskim odpowiedniku Wystawy Światowej - "SW" to tytuł dożywotni i umieszczony przed imieniem i wszelkimi innymi tytułami kota.

DSM Distinguished Show Merit - O ten tytuł ubiegać się mogą koty dorosłe w pełni uznanych ras włącznie z kastratami i koty domowe uczestniczące w wystawach międzynarodowych FIFe.
- ( klasy wystawowe 1-10 oraz 14 )
By uzyskać tytuł DSM kot musi minimum 10 razy uzyskać tytuł BIS lub BOS. Najkrótszy okres czasu między pierwszym a dziesiątym BIS/BOS wynosi dwa lata i jeden dzień.
Ten okres ma uniemożliwić kotu zbyt szybkie zdobycie tytułu DSM Distinguished Show Merit .
"DSM" to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.

DVM Distinguished Variety Merit - O ten tytuł ubiegać się mogą koty w pełni uznanych ras włącznie z kastratami oraz koty wstępnie uznanych ras uczestniczące w wystawach krajowych i międzynarodowych FIFe.
By uzyskać tytuł DVM kot musi minimum 10 razy uzyskać tytuł BIV - ( klasy wystawowe 1-12 ) Najkrótszy okres czasu między pierwszym a dziesiątym BIV wynosi dwa lata i jeden dzień.
Ten okres ma uniemożliwić kotu zbyt szybkie zdobycie tytułu DVM Distinguished Variety Merit.
"DVM" to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.
Liczą się oceny uzyskane od 1.01.2008 roku.

DM DISTNGUISHED MERIT - Zdobycie tytułu Distinguished Merit (DM) jest uwarunkowane urodzeniem przez kotkę przynajmniej 5 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior. W przypadku kocura - spłodzeniem przynajmniej 10 kotów, które zdobyły tytuły International Champion/International Premior. Ważne są wyłącznie tytuły zarejestrowane przez FIFe. "DM" to tytuł dożywotni i umieszczony po pełnym imieniu kota.

NW NATIONAL WINNER - Tytuł wprowadzony od 01.01.2011
W każdym kraju członkowskim FIFe tytuł National Winner może zdobyć maksymalnie piętnaście (15) kotów każdego roku kalendarzowego.
Każdy członek FIFe może zdecydować, na jakich zasadach przyznaje się ten tytuł.
Imiona kotów z tytułem National Winner muszą być opublikowane.
Zwycięskie koty będą miały zarejestrowany swój tytuł National Winner (NW) na tych samych
zasadach, na jakich rejestruje się inne oficjalne tytuły FIFe, tzn.tytuł NW umiejscowiony będzie przed pełnym imieniem kota i wszelkimi innymi tytułami kota.